Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Hela Sverige ska leva Kalmar län

Kalmar län är den regionala delen av Hela Sverige ska leva, en intresseorganisation som arbetar för att väcka opinion i frågor som rör den svenska landsbygden i allmänhet och Sverige som helhet i synnerhet.

Om oss

I vårt arbetsområde ingår tolv kommuner: Borgholm, Emmaboda, Hultsfred, Högsby, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Torsås, Vimmerby & Västervik.

 

I Hela Sverige Kalmar län är vi för närvarande är ca 180 lokala utvecklingsgrupper som är medlemmar i länsavdelningen. I vårt arbete med landsbygdsutveckling är vi beroende av ett gott samarbete med medlems- och samverkansorganisationer, och vårt nätverk är stort, det är det som är vår styrka.

Är ni intresserade av att bli medlemmar? Tryck här

kontakta oss »

Vad gör Hela Sverige Kalmar län?

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har två stora uppdrag som är beroende av varandra. Det ena uppdraget är att ”stärka lokalt” och det andra är att ”påverka nationellt”.

  •  Stärka lokalt är grunden för vår verksamhet, att stärka våra medlemmar, alltså lokala utvecklingsgrupper, föreningar och andra som arbetar med lokal utveckling i sina bygder. Detta gör vi exempelvis genom att lyfta goda exempel, underlätta samverkan och kunskapsöverföring, stötta lokala projekt och driva nationella spjutspetsprojekt.
  • Påverka nationellt är viktigt för att kunna stärka lokalt. Vi vill synliggöra villkoren för landsbygden och vara en kommunikationskanal mellan våra medlemmar och de som har makt att påverka samhällsutvecklingen. Därför är det viktigt för oss att driva opinionsbildning och att ha en god dialog med beslutsfattare.
Undrar ni något?

Välkommen att kontakta styrelsen!

kontakta oss »
Facebook

Följ oss på Facebook!

klicka här »

Våra huvuduppgifter är:

  • Att fritt och oberoende vara bygdernas röst hos kommunala och regionala aktörer
  • Att personellt stödja lokala krafter i deras strävan för deras egen bygd
  • Att vara opinionsbildare för landsbygdsutvecklingen
  • Att främja och utveckla nätverk

Hela Sveriges Riksorganisation