Hela Sverige

Landsbygdsdagarna

Landsbygdsdagarna (Emmabodakonferensen) har blivit ett begrepp känt över hela landet.  De  startade i Emmaboda 2005 och anordnades av Emmaboda kommun. Flera gånger i samverkan med Hela Sverige ska Leva, Regionförbundet Kalmar län och LRF. Landsbygdsdagarna  har satt Kalmar län på kartan när det gäller landsbygdsfrågor.

Landsbygdsdagarna är en nationell konferens med fokus på landsbygdsutveckling, ett forum där aktörer på landsbygden så som företagare, eldsjälar, föreningar, tjänstepersoner och politiker möts på samma arena för att diskutera landsbygdens utmaningar och framtid.
Dagarna blandas med föreläsningar om aktuella frågor som berör landsbygden och goda exempel från hela landet.

2015 beslutade Hela Sverige ska leva, Kalmar län att verka för att Landsbygdsdagarna skall anordnas vartannat år, det år då inte Landsbygdsriksdagen ordnas.
Att den skulle flytta runt mellan kommunerna i länet i samverkan med HSSL, Regionförbundet Kalmar län samt andra eventuella aktörer som vill medverka.

Nästa gång 2023, kommer vi att vara i Västervik!