Med vidgade vyer och skarpt fokus

Skynda - fyll i vår jämställdhetsenkät!

Fyll i vår enkät innan 30 september!Hela Sverige ska leva vill hålla jämställdhetsdebatten levande - och vi vill veta vad ni tycker. För att göra detta har vi nu gjort en enkät som riktar sig till a...

Viktiga beslut för världens skogar

Just nu fattas viktiga beslut om världens skogar i generalförsamlingen för Internationella FSC®. Generalförsamlingen är Internationella Forest Stewardships Councils® högsta beslutande organ och inträf...

Debatt om landsbygden inför valet

Hur ska landsbygden blomstra och överleva? Och suger inte storstäderna ut viktiga naturresurser från landsbygden? Det var några frågor som togs upp i en valdebatt om landsbygden i SVT den 11 september...

Nya kurser i omställning

Hösten 2014 anordnas för första gången två omställningskurser i Örebro län, steg 1 och steg 2. Steg 1: Det här är kursen för dig som vill vara med och förändra ditt lokalsam...

Delrapport: Service i glesbygd

Regeringen har gjort en utredning för att undersöka förutsättningarna för ett stöd riktat till "kommersiell service och viss offentlig service i de glesbygdsområden i landet som är särskilt sårba...

Video från Mer Europa på lokal nivå

Nu går det att se hela konferensen Mer Europa på lokal nivå - hur man kan öka det lokala inflytandet i EU på webben. Konferensen hölls i Europahuset i Stockholm den 2 september och arrangerades av Eur...
Nya möjligheter för fiberföreningarna!
Ny bok: En skola i tiden
Inspirerande höstupptakt för Hela Sverige ska leva
Mer Europa på lokal nivå
"Lokalt kapital till landsbygden!"
Webbsändning av seminariet More Europe Locally
Ordförandeträffen 27-28 augusti är över
Partiledardebatt om landsbygden
Valdebatt i Jönköpings län
"Satsa på en hållbar landsbygd!"

Landsbygdspolitiskt program

Se våra seminarier från Almedalen

@HelaSverige på Twitter

Valstugan

Läs 100 kreativa förslag som gynnar Sveriges landsbygd, insamlade från hela Sverige. 

Tack alla ni som bidrog med förslag!

 

Landsbygdsriksdagen Videoarkiv

Från Flickr

Från facebook