Yttrande över delbetänkandet av 2015 års postlagsutredning

Här är vårt yttrande över delbetänkandet "Som ett brev på posten. Postbefordran och pristak i ett digitaliserat samhälle.Här kan ni ladda ner delbetänkandetRiksorganisationen Hela Sverige ska...

Förvalta naturresurser på lokal nivå

"Enligt många internationella studier leder lokal förvaltning till en mer långsiktigt hållbar förvaltning av naturresurserna. Detta är inte bara en fråga för naturvården, den handlar i ännu högre...

Lösningar istället för nedlagda busslinjer efterlyses

"Det är ingen som vill ta i den här heta potatisen, de bara kastar den emellan sig. Det funkar inte och det kommer att sluta med att medborgarna kommer att få ta konsekvenserna och kanske köpa en...

Synliggör storstadsmaktordningen för förändring!

"På samma sätt som vi påvisat en maktstruktur när det gäller kön så finns det också en storstadsmaktordning. Det som är bra med att synliggöra detta är att det då går att förändra och skapa nya s...

Uttalande: Alla ska ha rätt till trygghet

Politiska företrädare för 18 Norrlandskommuner har i ett skarpt brev påtalat att polisens avstånd till invånarna i de norrländska länen har ökat. Polisen kämpar med långa transportsträckor och dålig l...

Inspirationen flödade på ordförandeträff

Glada ordförande, styrelsemedlemmar och kanslipersonal på träff.Vi höll en inspirerande ordförandeträff i Stockholm den 23-24 augusti, där ordförandena för våra länsbygderåd tillsammans med styrelse...

Lokalekonomidagarna 2016 - några platser kvar

Det finns några platser kvar till årets Lokalekonomidagar i Alvesta 25-26/8. Intresserad? Skicka epost till ylva.lundkvist@helasverige.se. www.lokalekonomidagarna.se

Länsbygderådet i Dalarna söker projektledare

Projektledare sökes till "Samåkning Dalarna - Kollektivtrafik-komplement för social integration"Om projektet:Projektet syftar till att förbättra transportmöjligheterna och integrationen ...

Digitalisering sprängkraft för landsbygden

Digitalisering av landsbygden riskerar att bidra till utflyttning, hävdade en ledare i Blekinge Läns Tidning. Nej, det stämmer inte - det är en sprängkraft för landsbygden, svarar vi tillsammans med S...

Vad händer med kulturen i en storregion?

"I den satsning på besöksnäringen som görs i vårt område spelar kultur och kulturupplevelser en stor roll. Men vad händer i en storregion? Vem tillvaratar det specifika för Jämtland Härjedalen? V...
Podcast om integration på landsbygden
Nu är vi tillbaka!
Glad sommar till er alla!
Vår dag i Almedalen
Ögonblick från Almedalen
Uppdateringar för byalagsförsäkringen
Vi efterlyser balans - inte effektsökeri
Ladda ner vårt program i Almedalen
Lämna inte landsbygden i sticket
Träffa oss i Almedalen 7 juli

Enkät: prioriterade frågor 2017-2019

Videoarkiv

#JÄMSTÄLLTMÖTE

bredband på landsbygden

Från Instagram

Från Flickr

Från facebook