Med vidgade vyer och skarpt fokus

Sista chansen till anmälan till Landsbygdsriksdagen

Imorgon - fredag 11 april - är det sista anmälningsdagen för Landsbygdsriksdagen. Så alla ni som vill komma till årets kanske viktigaste landsbygdshändelse, skynda att anmäla er! Ni kommer direkt till...

Lyckat årsmöte för Hela Sverige ska leva

Hela Sverige ska leva har precis hållit årsmöte, där nya styrelseledamöter valdes in. Stående från vänster: Jan Runfors, Acha Ismail, Åse Blombäck (ordförande), Kenneth Nyberg, Wanja Wallemyr, Stig Ha...

Nu skapar vi ett politiskt program för landsbygden!

Landsbygdsriksdagen i Sandviken den 16 - 18 maj kommer att lägga basen för ett landsbygdspolitiskt program. I en stor demokratisk process som kallas Open Space ska deltagarna bestämma vilka frågor som...

100 frågor för landsbygden

Vi efterlyser politiska - och andra - åtgärder som gynnar livet på landsbygden. Det kan vara efterskänkning av studieskulder för den som arbetar inom vissa geografiska områden under en viss tid, eller...

Hela Sverige ska leva har årsmöte

Den 8 april har Hela Sverige ska leva årsmöte på Skansen i Stockholm. Här ska bland annat en ny styrelse väljas och valberedningen har lämnat förslag på nya ledamöter, och verksamhetsberättelsen 2013 ...

Nätverksträff för Hållbara bygder

Hela Sverige ska leva bjuder in representanter för lokala utvecklingsgrupper som på ett aktivt och konkret sätt arbetar med omställning till ett hållbart samhälle. Syftet med träffen är erfarenhets...
Regeringen måste ta steget fullt ut!
Bra med mer pengar – men vårt arbete fortsätter
Fortsatta problem med kommentarsfälten
Elmopedturnén startar på Landsbygdsriksdagen
Fokus på fiber till byn – Byalagen vinnare i regeringens nya satsning
700 miljoner till lanthandelslyft
4 000 medlemmar i Omställning Sverige
Unik förening bildad i Västra Ämtervik
Stefan Löfven till Landsbygdsriksdagen
Stora Landpriset delas ut på Landsbygdsriksdagen

Landsbygdsriksdagen

Valstugan

Videoarkiv - European Rural Parliament

Från Flickr

Från facebook