Förenklad bild av landsbygden hjälper ingen

"Från Hela Sverige ska leva ser vi att en stor del av lösningen är att stärka lokalt. Att arbeta utifrån de verkligt lokala sammanhangen och erbjuda människan möjligheter till ett värdigt liv och...

Förenings- och höstmöte med inspiration och utmaningar

Vårt Förenings- och höstmöte som hölls i Uppsala den 1 december inleddes med att Thage G Peterson presenterade vinnarna av våra utmärkelser Årets lokala utvecklingsgrupp och Årets kommun. Han berättad...

Framgången finns i det lokala initiativet

Även så tätt bebodda länder som Nederländerna och de omgivande grannarna Belgien och Tyskland har bekymmer med avfolkning, service och omsorg på landsbygden och i småbyar.På en konferens i nederländ...

Ta vara på lokala krafter för bättre integration

"Det närmaste året ska Migrationsverket avveckla 30 000 boendeplatser för asylsökande i hela landet. Många boenden har redan stängts och många flyktingar har fått flytta ännu en gång. Alldel...

Så ska vi få hela Sverige att leva

"Frågor som rör landsbygd och stad och balans mellan de två har hamnat högt upp på den mediala och politiska agendan det senaste året. Från att ha varit osynliggjord och ointressant i den natione...

Kiladalens Utveckling AB – Årets lokala utvecklingsgrupp 2016

Kiladalens utvecklingsbolag i Stavsjö, Södermanlands län har valts av Hela Sverige ska levas utmärkelsekommitté till Årets lokala utvecklingsgrupp 2016.Kommittén motiverar sitt val så här:Kiladale...

2016 års hedersomnämnande till Hylte kommun

Hylte kommun får ett hedersomnämnande för sitt inspirerande arbete. Foto: Hylte kommunVarje år sedan 1993 delar Riksorganisationen Hela Sverige ska leva ut utmärkelsen Årets kommun till en kommun so...

Grattis Värnamo – Årets kommun 2016

Grattis Värnamo kommun, som har utsetts till Årets kommun 2016 av Hela Sverige ska levas utmärkelsekommitté.Kommitténs motivering lyder:Värnamo kommun ser dialog med landsbygdsinvånarna som viktig...

Mobildata ökar kraftigt

Mängden mobildata fortsätter att öka kraftigt. Ett privatabonnemang använder i genomsnitt nära 4 Gbyte data per månad. Det visar Post- och telestyrelsens rapport Svensk telekommarknad första halvåret ...

Samarbeta för servicen!

"Alla vet hur viktig den lokala servicen är för en ort. I Hela Sverige ska levas Novusundersökning från oktober svarar 60 procent att service är en prioriterad fråga för en levande landsbygd. Möj...
Kiladalens Utveckling AB – Årets lokala utvecklingsgrupp 2016
2016 års hedersomnämnande till Hylte kommun
Grattis Värnamo – Årets kommun 2016
Mobildata ökar kraftigt
Samarbeta för servicen!
Även tätorterna ska kunna odla
Sök medel för arbete med nyanlända
Sök medel för lokala servicelösningar
Kultur ska utmana den urbana normen
Pengar till projekt för utbyggnad av bredband på landsbygden

Videoarkiv

#JÄMSTÄLLTMÖTE

bredband på landsbygden

Från Instagram

Från Flickr

Från facebook