Lathund över möjligheter till finansiering

Vill ni arrangera en konferens för att inspirera eldsjälar? Eller vill ni undersöka möjligheten att starta nya företag på landsbygden i ert län? Vad ni än vill göra för att stödja lokal utveckling bru...

Nästa europeiska landsbygdsriksdag planeras

Några av deltagarna i mötet utanför byns lokala samlingshus, där europeiska landsbygdsriksdagen 2017 ska äga rum. Från vänster: Staffan Nilsson, Leidy van der Aals, Vanessa Halhead, Ingeborg...

Nu fungerar kommentarerna på hemsidan igen

Vi har haft problem med kommentarsfunktionen på hemsidan ett tag - men nu har vi fixat det och allt ska fungera som vanligt igen. Så fortsätt kommentera det vi lägger upp, vi läser alla och uppskattar...

Vi stödjer byalaget i Påryd

Många har reagerat - positivt eller negativt - på de modulhus för flyktingar som ska byggas i Påryd, Kalmar kommun, och kommunen har fått ta emot många brev och telefonsamtal. Samtidigt har byalaget i...

Nu fördelas resterande budget för bredbandsstödet

Under våren och sommaren har länsstyrelserna i landet arbetat hårt med handläggningen av ansökningar om bredbandsstöd. I nuläget har cirka 280 föreningar, organisationer och företag beviljats stöd ur ...

Utan landsbygd – ingen stad

Vår samordnare Josefin Heed har skrivit en debattartikel i klimatmagasinet Effekt nr 3/2016. Läs den här!"Den hållbara staden är ett begrepp som förs fram med självklarhet från flera miljöorgan...

Ja till kultur i hela landet!

Hela Sverige ska leva är mycket positiva till att regeringen beslutat att skjuta till mer pengar till kultursamverkansmodellen, där landstingen/regionerna får ett utökat uppdrag att fördela statliga m...

Äventyra inte utbyggnaden av mobilnätet

"Enligt Post- och Telestyrelsen är det fullt möjligt att bygga ett samhällsnät med hög kvalitet och ändå genomföra auktionen av 700 MHz-bandet. Det råder således ingen motsättning mellan ett säke...

Lägg den nya myndigheten på landsbygden!

Hela Sverige ska leva välkomnar bildandet av en ny myndighet för att bättre samordna jämställdhetspolitiken. Vi vill bidra till att Sveriges jämställdhetspolitiska mål uppfylls och arbetar målmedvetet...

Välkommen till Service Lab 2016

Välkommen till Service Lab 2016 - mötesplatsen för service i Sveriges gles- och landsbygdskommuner!Datum: 26 oktober 2016Tid: 10.00-17.30 (fika och registrering från kl. 09.00) Plats: Stockholm ...
Utan landsbygd – ingen stad
Ja till kultur i hela landet!
Äventyra inte utbyggnaden av mobilnätet
Lägg den nya myndigheten på landsbygden!
Välkommen till Service Lab 2016
"Öppna ögonen för lokala lösningar"
Välkommen på Lokalekonomidag i Hedemora!
Dags att nominera Årets grupp och Årets kommun 2016
Terese ny krönikör i Land
En utökad satsning på bredband i hela landet

Enkät: prioriterade frågor 2017-2019

Videoarkiv

#JÄMSTÄLLTMÖTE

bredband på landsbygden

Från Instagram

Från Flickr

Från facebook