"Den urbana normen måste fortfarande erkännas"

"Urbana miljöer är det som är normalt och det som de flesta utgår ifrån när de skapar sin världsbild. Det kan jämföras med könsmaktordningen där män under en lång tid varit norm och kvinnan det a...

Regeringen vill stärka dialogen med det civila samhället

Regeringen har beslutat om att anta och utveckla sakråd som arbetsmetod i Regeringskansliet. Sakråd är ett sätt för regeringen att ta del av det civila samhällets kunskaper i specifika sakfrågor samti...

Ny skrift från Mikrofonden ute

Här kan ni ladda ner Mikrofondens handbok för förtroendevalda och medarbetare. Den belyser mikrofondernas logga, historik, affärsidé, goda exempel, målgrupp, marknadsföring, kreditprocess, kapital och...

Specialnummer om den nya nationella bredbandsstrategin

Regeringen har nu presenterat Sveriges nya nationella bredbandsstrategi. På grund av detta utkommer Bredbandsforum med ett specialnummer för sitt nyhetsbrev som sammanfattar och analyserar strategins ...

Landsbygdsutredningen i hetluften

Nu är den parlamentariska landsbygdsutredningen ute på remiss. Och diskussionerna om förslagen går höga runt om i landet.I Jämtland samlades medlemmar i Landsbygdsnätverket för att ordentligt prata ...

Konstnärerna som ska utmana urban norm!

 Kan en göra musik av landsbygdens ljud? Hur ser en cykel ut efter att en smyckeskonstnär har varit framme?  Vad har platsen för flygolyckan i Ojavagge att berätta? Och inte minst: vad har...

Ideella krafter i Örebro län arbetar för integrationen

"Det är ideella krafter som har startat språkcaféer och fotbollslag, hjälpt till med kläder, skaffat fram praktikplatser och byggt broar och gemenskap. Det är också ofta på deras initiativ som bo...

Nu går vi vidare med konsumentstödd matproduktion

Hela Sverige ska leva har beviljats stöd av Jordbruksverket för en innovationsgrupp som ska förbereda ett större projekt kring organisering och tillgängliggörande av lokal mat. I våras avslutad...

Välkomna på idéverkstad för unga

Den 22 februari bjuder Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Unga i landsbygdsutveckling in dig som jobbar med unga och landsbygdsutveckling till en interaktiv idéverkstad med tema inkludering av unga. Syf...

Finansiering för modeller för enklare vägar till jobb

Nu har företag, kommuner och organisationer möjlighet att få finansiering från Tillväxtverket för att underlätta för företag att få tillgång till kompetens och förenkla vägen till jobb för nyanlända o...
Konstnärerna som ska utmana urban norm!
Ideella krafter i Örebro län arbetar för integrationen
Nu går vi vidare med konsumentstödd matproduktion
Välkomna på idéverkstad för unga
Finansiering för modeller för enklare vägar till jobb
Landsbygdskommitténs utredning är nu ute på remiss
Nytt nyhetsbrev från Byanätsforum ute
Paneldiskussion om kontanter i riksdagen
Välkomna på Mellanlandakonferensen - om bostadsbrist och möjligheter
Lokalekonomidagarna kommer till Sigtuna 23-24 februari

Videoarkiv

#JÄMSTÄLLTMÖTE

bredband på landsbygden

Twitter

Från Instagram

Från Flickr

Från facebook