Utan landsbygd – ingen stad

Vår samordnare Josefin Heed har skrivit en debattartikel i klimatmagasinet Effekt nr 3/2016. Läs den här!"Den hållbara staden är ett begrepp som förs fram med självklarhet från flera miljöorgan...

Ja till kultur i hela landet!

Hela Sverige ska leva är mycket positiva till att regeringen beslutat att skjuta till mer pengar till kultursamverkansmodellen, där landstingen/regionerna får ett utökat uppdrag att fördela statliga m...

Äventyra inte utbyggnaden av mobilnätet

"Enligt Post- och Telestyrelsen är det fullt möjligt att bygga ett samhällsnät med hög kvalitet och ändå genomföra auktionen av 700 MHz-bandet. Det råder således ingen motsättning mellan ett säke...

Lägg den nya myndigheten på landsbygden!

Hela Sverige ska leva välkomnar bildandet av en ny myndighet för att bättre samordna jämställdhetspolitiken. Vi vill bidra till att Sveriges jämställdhetspolitiska mål uppfylls och arbetar målmedvetet...

Välkommen till Service Lab 2016

Välkommen till Service Lab 2016 - mötesplatsen för service i Sveriges gles- och landsbygdskommuner!Datum: 26 oktober 2016Tid: 10.00-17.30 (fika och registrering från kl. 09.00) Plats: Stockholm ...

"Öppna ögonen för lokala lösningar"

Lokala lösningar visar vägen. Cirkulär ekonomi, bioekonomi och delningsekonomi rymmer idéer som länge varit centrala inom landsbygdsutveckling. Här finns flera exempel att ta lärdom av, skriver v...

Välkommen på Lokalekonomidag i Hedemora!

Stjärnsund, Hedemora, Dalarna, den 20 november 2016"Inspiration och nätverkande för lokal utveckling"Möt föreningar som i samverkan med andra aktörer lyckats rädda skolan och lanthandeln, fixat ny...

Dags att nominera Årets grupp och Årets kommun 2016

 Hela Sverige ska leva arbetar för ett land i balans, där landsbygd och stad värderas lika. För att lyfta fram och uppvärdera det viktiga arbete som utförs på lokal nivå har vi i många år delat u...

Terese ny krönikör i Land

Vår verksamhetsledare Terese Bengard är nybliven krönikör i tidningen Land! Här är hennes första krönika, som publicerades i nummer 37:""Jaha, så du har flyttat till Stockholm nu", sä...

En utökad satsning på bredband i hela landet

Regeringen föreslår i budgetpropositionen för 2017 att landsbygdsprogrammet förstärks med totalt 850 miljoner under 2017-2020 för bredbandssatsningar. Satsningarna ska göras i områden där förutsättnin...
"Öppna ögonen för lokala lösningar"
Välkommen på Lokalekonomidag i Hedemora!
Dags att nominera Årets grupp och Årets kommun 2016
Terese ny krönikör i Land
En utökad satsning på bredband i hela landet
Lathund för att arrangera småkonferenser
Landsbygden ledande inom cirkulär ekonomi
Deklaration för landsbygden antagen i Cork, Irland
Välkomna till Landsbygdskonferens Höga kusten
Teori och praktik under stimulerande lokalekonomidagar

Enkät: prioriterade frågor 2017-2019

Videoarkiv

#JÄMSTÄLLTMÖTE

bredband på landsbygden

Från Instagram

Från Flickr

Från facebook