Hela Sverige

Karlskrona

Karlskrona kommunbygderåd (KKBR) är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden. Styrelsen består av personer som är intresserade av och arbetar med landsbygdsutveckling. Ledamöterna representerar hela kommunen och inte enskilda föreningar.

Kommunbygderådet vill vara navet i landsbygds- och skärgårdsutvecklingen i Karlskrona kommun och tillsammans med medlemmarna föra deras talan i aktuella frågor.

Här kan du läsa mer om vad vi vill göra och vilka vi är.