Hela Sverige

Våra utmärkelser.

Varje år uppmärksammar vi en eller två föreningar genom att utse dessa till Bästa utvecklingsgrupp i Blekinge. Förutom äran och diplom får föreningen 5 000:- kr.

Vi tar gärna emot nomineringar löpande. Skicka då med en kort motivering till varför du anser att just denna förening är värd att uppmärksammas.

2019 och 2020 utsågs ingen förening pga pandemin och att vi inte genomfört någon större samling i samband med årsmötet.

Årets utvecklingsgrupp 2021 – Riskgruppen

Eringsboda samhällsförening har lyckats göra orten välkänd genom att arbeta fram förslag, söka bidragspengar och växlat upp genom ideella krafter. Ett lysande exempel på lyckad landsbygdsutveckling. Att man sedan, under en tid som präglats av Covid-19, har namngivet arbetsgruppen till ”Riskgruppen” visar på att det ideella arbetet drivs med humor och glimten i ögat.
Trots pågående pandemi har gruppen kunnat träffas regelbundet och genom utomhusarbetet skapat gemenskap, social tillvaro och glädje. Något som varit positivt både för deltagarna och samhället i övrigt.

Claes Wiberg från Eringsboda Samhällsförening tog emot priset från Olof Nyström.

Årets utvecklingsgrupp 2018 – Kyrkhult äger

Kyrkhult Äger bildades år 2009 som en paraplyorganisation för olika ideella föreningarna i Kyrkhult. Genom att gå samman får gruppen större kraft och trovärdighet för att framföra åsikter och önskemål till myndigheter och andra.

Årets utvecklingsgrupp 2017 – Föreningarnas Hus i Fridlevstad

Föreningen har byggt upp ett aktivitetshus i Fridlevstad för att samla bygdens föreningar och andra intresserade under samma tak.
Med många ideella timmar och lånade pengar har den ekonomiska föreningen köpt in och byggt om huset som nu är öppet för alla. En del i finansieringen är också möjligheten för vem som helst att köpa andelar.
Målet är att utvecklas ytterligare med fler föreningar, fritidsgård för unga och gamla, lokal servicepunkt, kulturarrangemang och annat.
Föreningarnas hus i Fridlevstad ger en fantastisk möjlighet att mötas över generationsgränserna eller som nyinflyttad. Det bidrar till en ökad samhörighet, gemenskap och stolthet för sin ort.
Med sitt nyskapande och utåtriktade arbete bidrar Föreningarnas hus till att skapa en levande landsbygd.

Nominera Årets utvecklingsgrupp

Skicka en kort motivering till varför du anser att just denna förening är värd att uppmärksammas.