Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Projekt

En del av Länsbygderådets verksamhet bedrivs i form av projekt. Här hittar du information om några av våra senaste projekt.

Förstudien Norr om E22:an

Projekttid: november 2023 – augusti 2024.

Finansiering: Anslag ur 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, samt medfinansiering från samtliga fem kommuner och Hela Sverige Blekinge.

Om projektet:
Området från E22:an och norr ut i länet utgör ett område med stor potential för besöksnäring och innefattar till största del det geografiska området som gör Blekinge till det sjötätaste landskapet i Sverige. Det attraherar idag internationella besökare med närheten till naturens lugn, småskalighet och kulturrika bygder som viktiga attraktionsvärden.

Idag saknar norra områdets besöksmål och entreprenörer synlighet och en gemensam plattform som driver besöksnäringsutvecklingen framåt, och som skapar samarbete mellan aktörer inom området. Hela Sverige ska leva Blekinge tillsammans med länets fem kommuner genomför en förstudie för att undersöka, kartlägga och stärka möjligheterna för besöksnäringsutveckling i Blekinges mellersta och norra delar.

Förutom inventering och kartläggning av befintliga och potentiella besöksmål och besöksnäringsaktörer, inventeras förutsättningar för att skapa ett sektorsöverskridande samarbetsnätverk mellan områdets aktörer inom näringen, om hur en hållbar besöksnäringsutveckling i området kan stärkas, samt hur arbetet med besöksområdet kan tas vidare i ett genomförandeprojekt inom Leader Sydost.

Vi kommer genomföra nätverksträffar och individuella möten med aktörer och verksamheter i området om hur platserna kan stärkas utifrån en hållbar besöksnäring.

Varmt välkommen att delta i våra träffar eller ta kontakt om du vill bidra till utveckling genom projektet! Ta gärna kontakt för inbjudan till den träff du vill delta på.

Aktuella datum för träffarna hittar du här >>>

Kontaktpersoner:
Sofia Ohlsson, projektledare
sofia@resilienta.se

Olof Nyström, samordnare för projektgrupp
olof@mimmi.nu

 

Projektverkstan

Länsbygderådet i Blekinge har blivit beviljade medel för att genomföra ett utbildningsprogram om att driva projekt. Programmet är kostnadsfritt för deltagarna och finansieras med medel från SydostLeader. Projektet är beviljat att pågå fram till 2021-12-31.

Syftet med projektet är att förbereda och inspirera ovana projektledare som har för avsikt att söka medel för att driva egna utvecklingsprojekt på landsbygden.
Aktuell inbjudan hittar du här >>>

För mer information och anmälan kontakta Länsbygderådet i Blekinge:
Anders Andersson, anders@blutsam.se, 0734-44 04 10

 

Lokala servicepunkter i Blekinge

Projektet finansieras med bidrag från Landsbygdsprogrammet och Länsstyrelsen i Blekinge och pågår under perioden 2018-10-18 till 2021-12-31.

Syftet med projektet är att utifrån lokala förutsättningar skapa och komma igång med två servicepunkter i Olofströms och Sölvesborgs kommuner. Detta genom att involvera boende, föreningar, näringsliv, kommuner och andra intressenter för att kartlägga behov och möjligheter av servicelösningar samt att upprätta långsiktig ekonomisk plan, hållbar finansiering och lämplig organisationsform för drift av servicepunkten.

För mer information och anmälan kontakta Länsbygderådet i Blekinge:
Bengt Grönblad, b.gronblad@telia.com, 0708-63 16 38
Anders Andersson, anders@blutsam.se, 0734-44 04 10

 

Blekinge Utveckling i Samverkan (BLUTSAM)

Länsbygderådet i Blekinge har i flera omgångar drivit projektet Blekinge Utveckling i Samverkan, eller kanske mera känt under förkortningen Blutsam. Syftet har varit att hjälpa småföretag på Blekinges landsbygd att få rätt kompetensutveckling och på så sätt bidra till företagens framtida tillväxt och stabilitet. Projektet har genomförts med stöd från Svenska ESF-rådet.

Vi har sammanfattat projektet i tre korta filmer:

Röster om kompetens, företagande och utveckling på landsbygden 2016-2019
Se filmen här>>>

Växtkraft – en film om landsbygdsutveckling i Blekinge
Se filmen här>>>

Växtkraft 2011-2013
Se filmen här>>>