Hela Sverige

Projekt

En del av Länsbygderådets verksamhet bedrivs i form av projekt. Här hittar du information om några av våra senaste projekt.

Projektverkstan

Länsbygderådet i Blekinge har blivit beviljade medel för att genomföra ett utbildningsprogram om att driva projekt. Programmet är kostnadsfritt för deltagarna och finansieras med medel från SydostLeader. Projektet är beviljat att pågå fram till 2021-12-31.

Syftet med projektet är att förbereda och inspirera ovana projektledare som har för avsikt att söka medel för att driva egna utvecklingsprojekt på landsbygden.
Aktuell inbjudan hittar du här >>>

För mer information och anmälan kontakta Länsbygderådet i Blekinge:
Anders Andersson, anders@blutsam.se, 0734-44 04 10

 

Lokala servicepunkter i Blekinge

Projektet finansieras med bidrag från Landsbygdsprogrammet och Länsstyrelsen i Blekinge och pågår under perioden 2018-10-18 till 2021-12-31.

Syftet med projektet är att utifrån lokala förutsättningar skapa och komma igång med två servicepunkter i Olofströms och Sölvesborgs kommuner. Detta genom att involvera boende, föreningar, näringsliv, kommuner och andra intressenter för att kartlägga behov och möjligheter av servicelösningar samt att upprätta långsiktig ekonomisk plan, hållbar finansiering och lämplig organisationsform för drift av servicepunkten.

För mer information och anmälan kontakta Länsbygderådet i Blekinge:
Bengt Grönblad, b.gronblad@telia.com, 0708-63 16 38
Anders Andersson, anders@blutsam.se, 0734-44 04 10

 

Blekinge Utveckling i Samverkan (BLUTSAM)

Länsbygderådet i Blekinge har i flera omgångar drivit projektet Blekinge Utveckling i Samverkan, eller kanske mera känt under förkortningen Blutsam. Syftet har varit att hjälpa småföretag på Blekinges landsbygd att få rätt kompetensutveckling och på så sätt bidra till företagens framtida tillväxt och stabilitet. Projektet har genomförts med stöd från Svenska ESF-rådet.

Vi har sammanfattat projektet i tre korta filmer:

Röster om kompetens, företagande och utveckling på landsbygden 2016-2019
Se filmen här>>>

Växtkraft – en film om landsbygdsutveckling i Blekinge
Se filmen här>>>

Växtkraft 2011-2013
Se filmen här>>>