Hela Sverige

Bygden/Orten.

Grunden för lokal utvecklingsplan ligger i inventering av lokalsamhället och det omgivande samhället, SWOT-analys och visioner om den egna bygdens utveckling.

LUPens styrka ligger i det processinriktade arbetet som vaskar fram lokalt förankrade goda idéer för bygdens utveckling och framtid.

Resultatet vilar inte på fakta utan på befolkningens egna subjektiva observationer och uppfattningar om önskad utveckling utifrån den lokala kännedomen.

Arbetet fokuserar på allas idéer utan att något prioriteras bort, vilket skapar ett engagemang på individnivå. Detta ger ett verktyg för att ta eget ansvar och aktivt bidra till utvecklingen av den egna bygdens lokalsamhälle.

RESULTAT LUP och LEA

LUP OCH LEA VIA FMP »

TILLBAKA TILL

METODEN FMP »
HELA SVERIGES RIKSORGANISATION