Hela Sverige
Nyheter1 april, 2022

Årets lokala utvecklingsgrupp Åsbräcka bygdegård

Vi har delat ut vår utmärkelse till Årets lokala utvecklingsgrupp (även om det var två år för sent pga. pandemin). Prischeck och blommor delades ut till styrelsen i Åsbräcka bygdegårdsförening.
Motiveringen löd:
Åsbräcka bygdegård drivs på ideell basis. Målet är att erbjuda bygden och dess besökare en trevlig samlingspunkt för möten och festligheter. I en glest befolkad bygd har man lyckats engagera många frivilliga och föreningen är mycket aktiv med många fritidsaktiviteter och har ett stort fokus på aktiviteter för barn. Man har med bidrag från kommunen och Boverket genomfört en totalrenovering av bygdegården tack vare många ideella medarbetare.
Tack för alla intressanta presentationer och en trevlig kväll i denna fina bygdegård.