Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Nyheter

Årets lokala utvecklingsgrupp Bergum-Gunnilse Utveckling

 

30 mars var vi i Bergumsgården och delat ut vårt pris på 5000 kr till Bergum-Gunnilse Utveckling! Motiveringen löd:

Det övergripande målet för den ideella föreningen Bergum-Gunnilse Utveckling (BGU) är att utveckla områdets lokalsamhällen på ett uthålligt, hållbart och klimatsmart sätt med hänsyn till ekonomisk-, social- och ekologisk hållbarhet.

Föreningen har tidigare genomfört en omfattande Grön Lokalekonomisk Analys (LEA) för den stadsnära landsbygden i nordöstra Göteborg. Resultatet har sammanfattats i en handlingsplan som man arbetar efter med 5 fokusområden och som nu är föreningens utvecklingsplan för området och dess ca 7 000 innevånare.

Föreningen har genom sitt idoga arbete visat hur en utvecklingsplan tas fram och hur den genomförs via sina många arbetsgrupper.

Föreningen har nått många framgångsrika mål och därmed utvecklat bygden på ett mycket positivt sätt, tack vare ihärdiga kontakter med kommunledning, lokala grupper och övriga invånare.

Efter utdelningen fick vi lyssna till många intressanta talare, bland annat:

  • Ulla Herlitz: Lokalt inflytande och ökat demokratiunderskott.
  • Gunilla Almered Olsson: Agenda 2030 med fokus på lokal matproduktion.
  • Jesper Berglund (V), Ordf. i nämnden för demokrati och medborgarservice (nDoMS) och Karim Zendegani, Avdelningschef Utveckling och analys: Göteborgs arbete för att öka det lokala inflytandet och minska det demokratiska underskottet.
  • Emmyly Bönfors Jansson ©, Kommunalråd och ledamot i Stadsbyggnadsnämnden: Landsbygdsutveckling och matproduktion i Göteborg.
  • Jonas Attenius (S), Kommunstyrelsens ordförande sedan 1/1 2023: Hur Göteborg ska klara den ekonomiska krisen och skydda välfärden – i hela staden. Sverige befinner sig i en ekonomiskt svår situation. Göteborg utgör inget undantag. Nu måste vi vända på varje krona, prioritera stenhårt och se till att skattepengarna hamnar där de behövs som allra mest – i välfärden, i hela staden.