Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Nyheter

Kallelse till årsmöte 30 mars i Bergumsgården, Olofstorp

 

Kallelse till ÅRSMÖTE
i Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen

Torsdag 30 mars kl 19.00
Plats: Bergumsgården, Lyckåsvägen 1, Olofstorp

Begränsat antal platser! Anmälan senast 27 mars på denna länk:

https://www.bergum-gunnilse.se/events/hela-sverige-ska-leva-informations-och-arsmote/

TEMA FÖR KVÄLLEN:

Lokalt inflytande och Agenda 2030 med fokus på lokal matproduktion

 • Utdelning av pris till Årets lokala utvecklingsgrupp 2022 – Bergum-Gunnilse Utveckling (BGU)
 • BGU berättar lite kort om sin verksamhet.
 • Våra profilfrågor.
 • Gäster från Göteborgs stad.
 • FIKA och mingel
 • Årsmöte i Hela Sverige ska leva Göteborgsregionen Länk till handlingar
Våra profilfrågor:

Ulla Herlitz

Lokalt inflytande och ökat demokratiunderskott

Gunilla Almered Olsson

Agenda 2030 med fokus på lokal matproduktion

Göteborgs arbete för att öka det lokala inflytandet och minska det demokratiska underskottet:
Jesper Berglund (V)
Ordf. i nämnden för demokrati och medborgarservice (nDoMS)

Karim Zendegani

Avdelningschef Utveckling och analys

Landsbygdsutveckling och matproduktion i Göteborg:

Emmyly Bönfors Jansson
 (C)
Kommunalråd och ledamot i Stadsbyggnadsnämnden

Hur Göteborg ska klara den ekonomiska krisen och skydda välfärden – i hela staden:

Sverige befinner sig i en ekonomiskt svår situation. Göteborg utgör inget undantag. Nu måste vi vända på varje krona, prioritera stenhårt och se till att skattepengarna hamnar där de behövs som allra mest – i välfärden, i hela staden.


Jonas Attenius
(S)
Kommunstyrelsens ordförande sedan 1/1 2023, berättar om hur det nya styret arbetar för att ta Göteborg säkert genom krisen.

DAGORDNING på årsmötet

 1. Fråga om stämmans behöriga utlysande och fastställande av röstlängd
 2. Val av ordförande, sekreterare samt två justerare tillika rösträknare
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Styrelsens berättelse för det gångna räkenskapsåret
 5. Revisionsberättelsen
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust
 9. Beslut om årsavgift
 10. Beslut om arvode till funktionärer och revisorer
 11. Behandling av inkomna förslag och motioner
 12. Val av styrelse:
  • Ordförande
  • Ledamöter
  • Revisor
  • Representanter till olika grupper som valberedning, GSE, HSSL VG.
 13. Beslut om vem som tecknar föreningen
 14. Stimulans- och utvecklingspengar
 15. Övriga ärenden
 16. Mötet avslutas

Vill du komma i kontakt med oss, skicka e-post till: goteborgsregionen@helasverige.se