Hela Sverige

Byalagsförsäkringen

Som medlemsförening är du och era arrangemang försäkrade genom oss!
Alla lokala utvecklingsgrupper i vårt medlemsregister är försäkrade genom Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, och det kostar inte en krona. Även alla kommunbygderåd och länsavdelningar omfattas av försäkringen.
Försäkringen vi tecknat är en grundförsäkring anpassad efter de flesta lokala gruppernas behov. Den omfattar olycksfall för både medlemmar och gäster vid alla sedvanliga arrangemang. Dessutom ingår ansvars-, rättskydds- och egendomsförsäkring.
Genom att vi köpt en kollektiv försäkring, blir kostnaden så pass låg att vi inte behöver ta ut någon avgift av våra medlemsgrupper. Försäkringen är ett samarbete med försäkringsbolaget Svedea.
Läs mer:
Ladda ner presentationen av försäkringen här
Ladda ner detaljerat informationsblad om försäkringen här
Dessa villkor gäller fortfarande. Det som är ändrat är summan för Egendom Försäkringsbelopp, som tidigare var 89 000 kr (2019) och som nu är 93 000 kr (2021).
Vill ni veta mer?
Kontakta Svedea: 0771-16 01 99. Ange försäkringsnummer 1636899.
Det går också bra att prata med Claes Bergqvist, Hela Sverige ska leva Sjuhärad: 033-28 20 43.
Lite försäkringsfakta
Villkoren för den byalagsförsäkring som vi tecknat följer i huvudsak de allmänna villkor som försäkringsbolaget tillämpar med de begränsningar och försäkringsbelopp, som du finner i informationsbladet du kan ladda ner här ovan.
Fullständiga villkor finns att hämta på www.svedea.se