Hela Sverige

Nyhetsbrev

Här hittar du Hela Sverige ska leva, Kronobergs  Nyhetsbrev, Kronbladet.
Från och med 2020 är det ny redaktör som håller i Kronbladet det är vår ordförande Isabell Ternemo – Mejla henne och berätta
om vad som händer i DIN Förening – Just nu!

Vilka nås direkt av vårt Kronblad?

Kronbladet mejlas ut minst fyra ggr/år
direkt till ca 350 mottagare ↓
* Våra 190 medlemsföreningar i länet
* Våra åtta kommunledningskontor i länet
* Region Kronoberg
* Länsstyrelsen Kronoberg
* Leader Småland Sydost
* Leader Linné
* LRF – Sydost
* Coompanion
* Kronobergs studieförbund
* Hushållningssällskapet
* Civilförsvarsförbundet
* Kronobergs riksdagsledamöter
* Diverse intresserade personer som anmält intresse för vårt Nyhetsblad
* Pressen/dagstidningar

Sedan sprids det vidare i våra nätverk
såsom till våra kollegor i Hela Sverige ska leva Riksorganisationen och övriga Länsavdelningar.

Sprids via våra övriga forum
Twitter
Hemsida
www.helasverige.se/kronoberg
Facebook
www.facebook.com/helasverigekronoberg
Instagram
www.instagram.com/helasverigekronoberg