Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Pressmeddelande

84 % av storstadsborna vill inte ha fler grannar.

 

Hela 84 procent av storstadsborna vill inte att deras städer växer mer. Det visar en Novusundersökning som Hela Sverige ska leva låtit göra. Skälen är att både service och kommunikationer blir överbelastade och att värdefulla grönytor försvinner.

Däremot är nya invånare välkomna till de mindre tätorterna och landsbygdskommunerna. En tredjedel av de som bor där vill gärna ha fler grannar eftersom kommunen kan erbjuda bättre service och kommunikationer med ett större skatteunderlag.

Dessutom så trivs landsbygdsborna bättre med sitt boende och allt fler drömmer om att bo på landet – om de fick välja med hjärtat.

Trots detta är det i storstadsområdena som man bygger. Under åren 2016–2019 byggdes nästan 85 procent av alla nya bostäder antingen i storstäder, större städer eller pendlingskommuner nära storstäder.

Om detta och annat skriver vi i rapporten ”Bostäder i hela landet” som vi släpper idag.
I rapporten undersöker vi var människor själva säger att de vill bo, var det finns bostadsbrist, hur politiken satsar på att stimulera bostadsbyggande och hur bostäder på olika platser värderas idag.

Terese Bengard, Hela Sverige ska levas verksamhetschef säger i en kommentar att man borde tänka om i bostadsfrågan och bredda synen på var vi ska bygga i framtiden.
– Mindre orter och landsbygder kommer att öka sin attraktivitet i spåren av pandemin, men då måste politiken hänga med i det, för att inte tala om bankernas trubbiga sätt att värdera marknader idag.
Vi borde underlätta för fler att få sitt drömboende.

För att läsa hela rapporten, klicka här:
Bostäder i hela Sverige

 

Kontakt:

Terese Bengard, verksamhetschef Riksorganisationen Hela Sverige ska leva
E-post: terese.bengard@helasverige.se
Telefon: 070 295 21 25

Josefin Heed, rapportens författare.
E-post: josefin.heed@helasverige.se
Telefon: 010-489 13 57.

Hela Sverige ska levas balansrapporter är en serie kortrapporter vars syfte är att undersöka balansen mellan land och stad inom olika områden. Tidigare har vi undersökt balansen inom kultur, naturresurser, befolkning, hållbarhet, infrastruktur och bredband. Hela Sverige ska leva är en riksorganisation som består av tusentals lokala utvecklingsgrupper (byalag) från byar spridda över hela landet, och knappt 40 medlemsorganisationer. Se www.helasverige.se för mer information.