Hela Sverige
Skrifter & Rapporter15 november, 2022

Handbok i landsbygdsutveckling.

 

Den här boken visar hur man kan utveckla ett landsbygdssamhälles service och göra boendet attraktivt för både äldre och yngre familjer genom att skaffa sig det verktyg som ger kraft att agera och samtidigt representerar samhällets invånare.

Som verktyg har bolagsformen ”Lokalt Utvecklingsbolag (svb)” använts.

En del av materialet består av en uppsats av Sofia Carlefjord, Institutionen för stad och land vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Uppsatsen sätter det lokala utvecklingsbolaget i ett samhällsperspektiv. Uppsatsen kan även ge en del goda idéer och uppslag om hur man bedriver framgångsriks landsbygdsutveckling och om de instrument som kan stå till förfogande.

Författare Gunnar Casserstedt och Larz Johansson, Kiladalens utvecklings AB.

Tryckår: 2016. Pris: 100 kronor. Beställ boken via kiladalensutveckling@kuab.eu

Kiladalens Utvecklings AB

#Bostäder#Lokal utveckling