Hela Sverige
Skrifter & Rapporter7 september, 2016

Återföring till bygden av naturresursers värden.

 

Syftet med skriften är att stärka argumentationen för återföring av naturresurserna till de områden som berörs av uttagen. 41 sidor.

#Lokal förvaltning#Naturresurser