Hela Sverige
Artikel18 maj, 2009

Betänkande av Kulturutredningen.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Betänkande av Kulturutredningen (SOU 2009:16)

#Kultur#Remissvar