Hela Sverige
Artikel13 juni, 2009

En ny alkohollag.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

En ny alkohollag (SOU 2009:22)

#Remissvar