Hela Sverige
Skrifter & Rapporter7 mars, 2015

Förstudie om boende på landsbygden i Sörmland.

 

Den här skriften är från 2015, men oerhört aktuell ändå. Den heter ”Något håller på att hända” och är en förstudie som var en del av arbetet med det regionala serviceprogrammet 2014-2018. Det än rejäl genomgång av boendesituationen på Sörmlands landsbygd, där många intressanta fakta och mönster blir tydliga. Resultatet går med all sannolikhet att applicera på andra delar av landet. 32 sidor

Källa: Hela Sverige ska leva Sörmland

Ladda ned pdf
#Bostäder