Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Skrifter & Rapporter

Förstudie om boende på landsbygden i Sörmland.

 

Den här skriften är från 2015, men oerhört aktuell ändå. Den heter ”Något håller på att hända” och är en förstudie som var en del av arbetet med det regionala serviceprogrammet 2014-2018. Det än rejäl genomgång av boendesituationen på Sörmlands landsbygd, där många intressanta fakta och mönster blir tydliga. Resultatet går med all sannolikhet att applicera på andra delar av landet. 32 sidor