Hela Sverige
Skrifter & Rapporter6 mars, 2014

Landsbygd 2.0.

 

Landsbygd 2.0 är en mötesmetod som kan ta en åldersblandad grupp från nulägesanalys till handlingsplan på två timmar. Metoden är enkel och har bra hjälpmedel. Materialet består av en manual, spelkort och duk. Allt kan du ladda ner här. Du kan också beställa det från kansliet.

Ladda ner duken här.

Ladda ner korten här. 

#Unga på landsbygden