Hela Sverige
Skrifter & Rapporter6 mars, 2022

Mikrofonden – handboken för förtroendevalda och medarbetare.

 

Skriften berättar om mikrofondernas logotyp, historik, affärsidé, med mera. Syftet är att ge förutsättningar för en bra verksamhet.17 sidor.

#Lokal ekonomi