Hela Sverige
Pressmeddelande21 april, 2017

Minska inte den lokala bevakningen– öka den!

 

Nu är det dags igen: TV4 lägger ner fyra lokalredaktioner och skär ner på flera reportrar baserade utanför Stockholm. Detta bara tre år efter att kanalen lagt ner sina lokala nyhetssändningar och stängt ner många lokalredaktioner.

TV4 har ett rikstäckande sändningstillstånd, men väljer att inte förvalta sitt viktiga demokratiska uppdrag att täcka hela landet utan driver istället på spridningen av de vita mediefläckarna – områden som inte längre täcks av medier.

Att dra ner på lokaljournalistiken hotar i förlängningen demokratin. På lokal nivå riskerar intresset för engagemang och påverkan att minska eftersom information om utvecklingen i ens bygd inte längre finns lättillgänglig. På nationell nivå blir det tydligt vilka nyheter som är viktigast och vilka medborgare som räknas – och vilka som anses irrelevanta. Risken är ett än mer tudelat land och nationella politiska beslut som bara ser storstaden som relevant.

Vi pratar ofta om den urbana normen – att det är storstäderna som är det ”normala” som alla andra ska hänvisa till medan landsbygden är det ”udda”, ”exotiska” som står lite utanför det vanliga samhället. TV4:s beslut både drivs av och kommer att förstärka den urbana normen!

Just nu debatteras landsbygden mer än på många år och allt fler får upp ögonen för landsbygdens värde och betydelse för hela landet. Att då fortsätta minska den redan skadeskjutna lokala journalistiken ger ett intryck av att TV4 inte har koll på vad som är väsentligt i den aktuella samhällsdebatten och vilka frågor som ligger högt på den politiska dagordningen.

– Vi från Hela Sverige ska leva ser allvarligt på att den lokala journalistiken ytterligare försämras och i skenet av medieutredningen är detta fel väg att gå. Politiken bör fundera på hur de kan agera och TV4 bör inte minska den lokala bevakningen utan snarare öka den, säger Terese Bengard, verksamhetschef på Hela Sverige ska leva.

 

 

KONTAKT

 

Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva

E-post: terese.bengard@helasverige.se

Telefon: 070 295 21 25

 

Linn Hjort, kommunikatör Hela Sverige ska leva

E-post: linn.hjort@helasverige.se

Telefon: 070 233 21 07

#Demokrati#Urban norm