Hela Sverige
Film21 mars, 2017

MPL 2017 – Terese Bengard, Hela Sverige ska leva!

Hela Sverige i Världen Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva!, belyser landsbydens betydelse ur ett framtidsperspektiv och ifrågasätter myterna om dess innevånare som introverta bakåtsträvare som inte gillar mångfald. För mer information se Region Västerbotten – www.regionvasterbotten.se

Region Västerbotten

#Urban norm