Hela Sverige
Balansrapport29 augusti, 2023
Balansrapport #10

Skolor i hela landet.

 

Denna rapport utreder balansen vad gäller tillgänglighet till förskola, grundskola och gymnasium, kostnader samt kvalitet för olika skolor.

Skolan är en grundläggande förutsättning för att hela Sverige ska kunna leva och en del i landsbygdsutveckling.
Vad gäller landsbygdspolitiken är ett av måtten ”tillgängligheten till grundskola”. De nationella målen för förskole- och grundskole- utbildningar är att de ska ha en hög och likvärdig kvalitet, där alla elever ges förutsättningar för att nå de nationella kunskapsmålen.

Forskning visar att skolan är knutet till identiteten i bygden, det påverkar den sociala samvaron i byn, det påverkar förtroendet och relationen till politiken, det påverkar och förändrar barnens vardag – skolan är mer än en plats för endast undervisning. Det finns alltså stora fördelar för en bygd och dess invånare att ha och behålla en skola.

Balansrapporterna är en serie kortrapporter som ges ut av Hela Sverige ska leva. Syftet med rapporterna är att belysa balansen mellan landsbygder och städer i hela landet inom olika områden. Tidigare rapporter handlar om kultur, hållbarhet, befolkning, infrastruktur, bredband, naturresurser, kapital och blåljus. Rapporterna finns att läsa här.

#Skolor

Rapportens rubriker

  • Skolor i hela landet.
  • 4 av 10 flyttar om skolan stängs.

  • Antal skolor ökar i städer –  men blir färre i landsbygder.

  • Små skolor mer populära.

  • Skolstorlek avgör inte studieresultat.

  • Avstånder längre på landsbygder.

  • En timmes promenad till förskolan.

  • Skolor på landsbygden kostar lite mer.

  • Högre skatt – längre till skolan.

Ladda ner rapporten här »

Samlad kunskap om skolor

Här hittar du alla artiklar, rapporter, webbinarier, poddar och bloggposter som handlar om skolor. Materialet kommer  uppdateras löpande under hösten 2023.

Mer om skolor »