Hela Sverige
Skrifter & Rapporter7 mars, 2011

Slutrapport: Lokala hållbara servicelösningar.

 

I slutrapporten får vi veta hur det gick för de femton bygder som deltog i projektet Lokala hållbara servicelösningar år 2010-2011, och vilka svårigheter som mötte dem. Här finns också resonemang kring lokala servicepunkter och idéer för framtiden. 26 sidor.

#Lokal service