Hela Sverige
Skrifter & Rapporter6 mars, 2014

Små skolors särskilda värde.

 

En rapport från slutseminariet för projektet Små skolor i utveckling med både inbjudna talare och goda exempel från skolor som deltagit i projektet.

Bland andra medverkade läraren Bo Gidlöf och IT-pedagogen Kicki Hammarlund och reflekterade över små skolor. De menade bland annat att politikers och tjänstemäns inställning till små skolor ofta bygger på ett antal illa underbyggda antaganden som upprepats så många gånger att de till slut tagits för sanningar.

Magdalena Cedering berättade utifrån sin forskning om byskolan som nav i lokalsamhället och Marie-Louise von Bergmann-Winberg, professor i statsvetenskap, talade utifrån begreppet politiskt entreprenörskap.

Hela Sverige ska leva

Ladda ned pdf
#Skolor