Hela Sverige
Skrifter & Rapporter6 mars, 2019

Strategi för lokalt gemensamt välståndsbygge.

 

Strategi för lokalt gemensamt välståndsbygge handlar om hur kommuner kan understödja levande lokala ekonomier. Skriften ger en introduktion till lokalekonomisk teori och praktik. De anglosaxiska metoderna ”täpp till läckaget”, ”lokal multiplikator tre” samt Preston-modellen för ”community wealth building” sätts här i ett svenskt sammanhang.  16 sidor.

#Lokal ekonomi