Hela Sverige
Skrifter & Rapporter7 mars, 2012

Vindens återbäring.

 

Hela Sverige ska leva drev under några år ett projekt med målet att ge lokalt inflytande, delägarskap och/eller återbäring till de bygder som påverkades av vindkraftsutbyggnad. Tillsammans med representanter för aktörerna i branschen tog vi fram rekommendationer för hur detta kan gå till. I Vindens återbäring presenterar vi arbetet, synsättet och rekommendationerna. 8 sidor.

#Energiförsörjning#Lokal förvaltning#Naturresurser