Hela Sverige

Kontaktuppgifter

Styrelse, valberedning och revisor 2020/2021

 

Ordförande: Pia Tingvall, pia.tingvall@coompanion.se                                                                  tel. 070-638 00 82

Vice ordförande: Tommy Aarna, tommyaarna@hotmail.com

Kassör: Lars-Olof Johansson, lars-olof.johansson@sv.se

Eva Lindblad, eva.lindblad@gmail.com

Lelle Karlsson, vbklelle@gmail.com

Ilse Straatman, ilse.straatman@hotmail.com

Mia Götesdotter, mia.gotesdotter@gmail.com

Ersättare: Stefan Holmberg, stefan.holmberg@gmail.com

Ersättare: Ann-Britt Nilsson, ann-britt.nilsson@finspang.se

 

Valberedning

Sammankallande: Camilla Carlsson camilla.carlsson@coompanion.se

Ewa Carlgren Nilsson ewa.carlgren@helasverige.se

 

Revisorer

Motala Revisionsbyrå godkänd revisor Sture Larsson

Föreningsrevisor Kjell Eriksson

 

Önskar du ta del av dagordning, protokoll eller vill föreslå något som bör tas upp av styrelsen, kontakta vår ordförande Pia Tingvall per mail: pia.tingvall@coompanion.se