Hela Sverige

Hela Sverige ska leva Östergötland.

Hela Sverige ska leva Östergötland är en ideell förening, partipolitiskt och religiöst obunden, vars målsättning är att främja utvecklingen på landsbygden och arbeta för en balans mellan stad och land.

Vi gör det här

Vi fungerar som en länk mellan nationella, regionala, kommunala och lokala aktörer för landsbygdsutveckling. Vi stöttar och samordnar den lokala utvecklingen inom kommunerna i länet.

Här hittar du vår verksamhetsplan.

Verksamhetsplan_2021-2022

• Vi samverkar med andra aktörer – den sociala ekonomin, företag/entreprenörer, akademin och offentlig sektor.
• Vi finns med i styrgrupper och partnerskap på regional, nationell och internationell nivå.
• Vi verkar opinionsbildande i media och på sociala medier.
• Vi bidrar med möjligheter till kompetensutveckling och inspiration.
• Vi stödjer och initierar seminarier, föreläsningar, nätverk, studieresor och studiecirklar, och via projektverksamhet prova och utveckla goda idéer som gynnar den lokala utvecklingen.
• Vi arbetar på den lokala nivån som länk till kommunernas utvecklingsplaner.

Nyhetsbrev

Är din förening eller grupp medlem i Östergötlands länsbygderåd så får ni automatiskt nyhetsbrev några gånger om året.

Här hittar du våra senaste nyhetsbrev:

NYHETSBREV December 2021

NYHETSBREV September 2021

NYHETSBREV Juni 2021

NYHETSBREV Mars 2021