Hela Sverige

Lokala utvecklingsgrupper

Våra lokala utvecklingsgrupper är syresättningen och blodomloppet i vår organisation.

Lokala utvecklingsgrupper är främst byalag, samhällsföreningar och intresseföreningar. Eftersom intresset för lokal utveckling kan uppstå i vilken förening som helst, så har vi även hembygdsföreningar, lokala idrottsföreningar, omställningsgrupper och andra som medlemmar. Det gemensamma för dem är att de arbetar med landsbygdsutveckling på lokal nivå i sina bygder.

Är du nyfiken på vilka lokala utvecklingsgrupper som finns i vår region?  Klicka här för att komma till medlemsregistret.https://helasverige.powerappsportals.com/Medlemsregister/

Vill er lokala utvecklingsgrupp bli medlem hos oss? Klicka här.