Hela Sverige

Byalagsförsäkring

Ideella föreningar som är godkända i vårt medlemsregister är gratis försäkrade genom Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Försäkringen är ett samarbete med försäkringsbolaget Svedea.

Grundförsäkring är anpassad efter de flesta lokala gruppernas behov och omfattar olycksfall för både medlemmar och gäster vid alla sedvanliga arrangemang. Dessutom ingår ansvars-, rättskydds- och egendomsförsäkring.

Ladda ner broschyren  för att läsa mer 

Dessa villkor gäller fortfarande.

Kontakt

Kontakta Svedea: 0771-16 01 99. Ange försäkringsnummer 1636899.

Det går också bra att prata med Claes Bergqvist, Hela Sverige ska leva Sjuhärad på tfn 033-28 20 43.