Hela Sverige

Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till styrelsen för Hela Sverige Ska Leva/Värmland.

Postadress

Nyckelby Norsgärdet

669 92 DEJE

072-563 19 90

Styrelsen

Ordförande

Sven-Olov Berggren 072-563 19 90

sven-olov.berggren@helasverige.se

Ordförande

Emma Hansen 073-784 49 45

emma.hansen@helasverige.se

Ledamöter

Toni Lysholm Christensen

toni.lysholm-christensen@helasverige.se

Matilda Johansson

matilda.johansson@helasverige.se

Alexander Zuniga

alexander.zuniga@helasverige.se

 

Valberedning

Linn Sönstebö Mossberg 072-553 19 90 (sammankallande)

linn.mossberg@helasverige.se

Pia Torstensson

Revisor

Ulf Selander USEK AB

Revisorssuppleant

Rånald Engelbrekt, Ingela Kåreskog