Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Organisationens uppdrag

Stärka lokalt är grunden för vår verksamhet, att stärka våra medlemmar, alltså lokala utvecklingsgrupper, föreningar och andra som arbetar med lokal utveckling i sina bygder. Detta gör vi exempelvis genom att lyfta goda exempel, underlätta samverkan och kunskapsöverföring, stötta lokala projekt och driva nationella spjutspetsprojekt.

Påverka nationellt är viktigt för att kunna stärka lokalt. Vi vill synliggöra villkoren för landsbygden och vara en kommunikationskanal mellan våra medlemmar och de som har makt att påverka samhällsutvecklingen. Därför är det viktigt för oss att driva opinionsbildning och att ha en god dialog med beslutsfattare.

Allt vårt arbete genomsyras av fyra kriterier: demokrati, mångfald, hållbarhet och jämställdhet. Vi ska arbeta demokratiskt och

Främja demokrati på alla nivåer, vi strävar efter mångfald i alla våra strukturer, vi arbetar med omställning till ett hållbart samhälle och vi främjar jämställdhet.

 

Hela Sveriges Riksorganisation