Hela Sverige

Hela Sverige ska Leva Västerbottens roll och ambition har varit och är att vi vill utvecklas och medverka till att vi tillsammans med andra, lyfter landsbygdsfrågorna till en högre nivå och ger landsbygden ett erkännande och också driver frågor som landsbygden mår väl av. Detta gör vi genom att ha örat mot marken och lyssna till vilka frågor som våra utvecklingsgrupper tycker är viktiga. Då gör vi allt vi kan för att stötta dem och kan vara en dörröppnare in mot exempelvis kommuner, regionen och länsstyrelsen. Under de senaste åren har det bland annat handlat om skolfrågor, kollektivtrafik, arbetsmarknadspolitik, livsmedelsförsörjning och servicefrågor.

Vi skriver debattartiklar i aktuella ämnen, arrangerar egna konferenser eller genomför sådana i samarbete med andra organisationer.

Vi deltar på konferenser som talare eller i diskussionspaneler.

Vi driver egna projekt eller deltar i sådana tillsammans med andra organisationer.

Vi svarar på remisser som berör landsbygdsfrågor.

Vi sitter i styrelser i organisationer som vi samarbetar med, till exempel Coompanion Västerbotten, Norrlandsförbundet och Convoy.

Eldsjälsdagen

Under en intensiv dag varje träffas eldsjälar från landsbygden i hela Västerbotten varje år för att utbyta erfarenheter och berikas med inspirerande exempel på landsbygdsutveckling.  Eldsjälsdagen  arrangeras alltid tillsammans med någon kommun. Under 2022 kommer den att genomföras i Gargnäs i samarbete med Sorsele kommun. Under Eldsjälsdagen delas också utmärkelsen Årets Eldsjäl ut till någon som gjort förtjänstfulla insatser för utvecklingen på landsbygden. Dessutom delas en hedersutmärkelse ut.

Årets utvecklingsgrupp

Årets lokala utvecklingsgrupp  i Västerbotten delas ut sedan 2021. Länsavdelningen utser en regional vinnare som sedan nomineras till den nationella utmärkelsen som delats ut sedan 1993. Den första vinnaren blev Stöckebygdens Utveckling.

Årets utvecklingsgrupp 2021

Länsavdelningen för Hela Sverige ska leva Västerbotten har för första gången delat ut utmärkelsen ”Årets lokala utvecklingsgrupp i Västerbottens län”. Vinnare blev Stöckebygdens utveckling som nu skapar Mötesplats Stöcke, en ”galen idé” som blev till en social innovation.

Det finns många lokala utvecklingsgrupper i Västerbotten som håller sina orter levande, som bygger gemenskap och sammanhållning och ser till att det finns service och arbetsmöjligheter. En av dessa är Stöckebygdens utveckling som nu utsetts till Årets lokala utvecklingsgrupp i Västerbotten 2021.

En delegation från Hela Sverige ska Leva Västerbotten delade ut utmärkelsen till några av eldsjälarna i satsningen under en paus i byggandet av Mötesplats Stöcke.

Allt började 2015 med två mammor som ville bygga en idrottshall till barnen i Stöcke. Men varför nöja sig med en idrottshall när bygden också saknade en mötesplats? Ambitionerna växte och 2017 bildades den ekonomiska föreningen Stöckebygdens utveckling. De bygger nu ett allaktivitetshus på 2 500 kvadratmeter innehållandes en fullstor idrottshall med 200 läktarplatser, gym, café/restaurangverksamhet innehållandes ett digitalt E-handels utlämningsställe i samarbete med Coop Nord, kontorslokaler och lokaler för eventuella företagsetableringar.

Mötesplats Stöcke är ett resultat av bygdens gemensamma önskningar och behov, och är skapad för och av sina besökare.

– Mer än 20 000 ideella timmar är nedlagt i Mötesplats Stöcke och vår förhoppning är att Mötesplats Stöcke ska vara navet i bygden, punkten där tillväxt, samhörighet och framtidstro spontant uppstår, skapas och utvecklas, berättar Maria Bergstén, ordförande i Stöckebygdens utveckling.

Alf Söderlund, styrelseledamot i Hela Sverige ska leva Västerbotten, konstaterar att Stöckebygdens utveckling är mycket värdiga vinnare av den här utmärkelsen.

– Deras satsning är en förebild för alla som vill förverkliga en idé som i mångas ögon är för stor för att kunna bli verklighet, säger Alf Söderlund.

 

 

»

Foto: Pixabay

Heta debattartiklar

När det dyker upp viktiga frågor som berör landsbygdsutveckling skriver vi ofta debattartiklar för att vara med och påverka vad som händer och sker i länet. Ibland skriver ledamöter i styrelsen dem själva eller också gör vi det tillsammans med organisationer som vi samarbetar eller med företrädare för Hela Sverige ska leva Riks.

Föreläsningar och panelsnack

Att medverka som föreläsare på konferenser eller att delta i paneldebatter kring landsbygdsutveckling är en aktivitet som styrelseledamöter i Hela Sverige ska leva Västerbotten gör flera gånger varje år. Ett bra sätt att dela vår syn på vad som behöver göras på den fronten