Hela Sverige

Vår verksamhet.

Hela Sverige ska leva Västerbotten är den regionala länsavdelningen av Hela Sverige. Vårt främsta mål är att främja utvecklingen av landsbygden i vår region. Vi vill arbeta för ökad tillväxt på landsbygden, fler inflyttare och återvändare samt fler företagare. Vi vill också lyfta landsbygdens specifika utmaningar och möjligheter till diskussion och debatt. Detta gör vi  till exempel tillsammans med lokala byautvecklingsråd och våra medlemsorganisationer. Vi samarbetar också med andra regionala och nationella aktörer som har landsbygdsutveckling på sin agenda.

Vi gör det här

I vår styrelse är alla ledamöter aktiva på olika sätt med att inspirera de lokala utvecklingsgrupperna och våra medlemsorganisationer i deras arbete. Vi hjälper dem att hitta rätt vägar för att få gehör för sina frågeställningar och kan föra deras talan på kommunal och regional nivå. Genom att följa med i vad som händer och sker när det gäller landsbygdsutveckling på olika nivåer får vi en översiktlig kunskap som vi gärna delar med oss.

Fakta om vår verksamhet

Hela Sverige ska leva Västerbotten är en distriktsorganisation inom riksorganisationen Hela Sverige ska leva med syfte att stärka de lokala utvecklingsgrupperna och andra medlemmar i deras arbete med lokal utveckling.

Landsbygdsutveckling och social ekonomi för hela Västerbotten. Föreningen ska leda arbetet ur ett lokalt perspektiv genom att stärka samverkan mellan lokala utvecklingsgrupper, medlemsorganisationer, myndigheter, organisationer samt andra intressenter. Föreningen arbetar regionalt för att stimulera erfarenhetsutbyte, sprida goda exempel, bilda opinion, samt påverka politiken. Hela Sverige ska leva Västerbotten arbetar utifrån värdegrunderna demokrati, mångfald och jämställdhet för socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.