Hela Sverige

Elsie Fredlander som fick hederspriset 2019. Foto: Martine Westerlund

Våra utmärkelser

Varje år delar Hela Sverige ska leva Västerbotten ut utmärkelsen Årets Eldsjäl och ett hederspris till någon som under lång tid arbetat förtjänstfullt med landsbygdsutveckling. Dessutom delar vi årligen ut utmärkelsen Årets Utvecklingsgrupp i Västerbotten som sedan tävlar om titeln Årets Utvecklingsgrupp i Sverige.

Evy Andersson
Foto: Lars Westerlund

Årets Eldsjäl

Utmärkelsen Årets Eldsjäl har Hela Sverige ska leva Västerbotten delat ut sedan 2015 och hederspriset delas ut sedan 2018. Utdelningen sker under Eldsjälsdagen.

Vinnare:

2015 Ida Hedman och Erik Karlsson, Fredrika

2016 Britt Tjärnlund, Lönås, Malå

2017 Evy Andersson, Lövånger, Skellefteå

2018 Roger Karlsson och Clas-Johny Sundelin, Åmsele, Vindeln

Hederpris: Stig Anderback, Umnäs, Storuman

2019 Karin Öhman, Lögdeå, Nordmaling

Hederpris: Elsie Fredlander, Nyåker, Nordmaling och Enar Jonsson, Bullmark, Umeå

2020 -2021 ingen utdelning på grund av pandemin

Norsjö Årets Kommun 2020

Hela Sverige ska leva Västerbotten nominerade 2020 Norsjö till Hela Sverige ska levas utmärkelse Årets kommun, viken de tilldelades för deras arbete med att skapa ”Världens Bästa Vardag” – ett omfattande lokalt utvecklingsarbete där en ny vision för Norsjöbygdens medborgare formats tillsammans.

Fast de var inte med i Hela Sveriges ska Leva projekt Service i Samverkan valde Norsjö kommun att anta principerna och strategin för Service i Samverkan i sin demokratiska process. Norsjö anställde processledaren från Hela Sverige Ska Leva och i september 2018 började hon jobba med en samverkanplattform för Norsjö Kommun. Engagemanget har varit stort hos kommunen, företagen, föreningslivet och allmänheten.

Genom medborgardialoger har Norsjö kommun fått återkoppling och deltagande i skapandet av ”Världens Bästa Vardag ”, Norsjöbygdens medborgares egen vision för en ny framtidsbild där målet bland annat är att stoppa befolkningsminskningen Den öppna medborgardialogen var för alla – landsbygd, nyanlända, pensionär, särskilt behövande, företagare, föreningar, skolbarn, alla inkluderade. 20 procent av befolkningen valde att medverka.

Tidningen Norran skrev – ”Norsjös transparens är föredömlig”

Serviceplanen är framtagen utifrån medborgardialogen efter en omfattande remissrunda.

I runda 2 medverkade medborgarna i skapandet av en översiktsplan.

Norsjö kommun var en av fem nominerade kommuner till utmärkelsen Årets Kvalitetskommun 2019 som delas ut av Sveriges Kommuner och Regioner – den minsta kommun någonsin att bli nominerad.

Utifrån medborgardialog har det bland annat startats en skrotbilkampanj och en kampanj för att finna obebodda hus.

Multinations Norsjö startades i november 2019 och har bland annat bidragit till 30 nyinflyttade från andra länder under ett års tid och fler är på väg in. Norsjö kommun har beviljats stöd från Jordbruksverket till ett leaderprojekt som då också ska hjälpa de övriga kommunerna inom Region 10 med att öka inflyttningen från utlandet.

Norsjö kommuns lärarsatsning var nominerad till Innovation in Politics Awards 2019.  Priset delas ut av den europeiska ideella stiftelsen ”Innovation in Politics Institute”, till de politiker i Europa som har modet att bryta ny mark genom innovativa projekt.