Hela Sverige

Agenda 2030.

Agenda 2030 läggs till i Metoden FMP.

Agenda 2030 och FN:s 17 Globala hållbarhetsmål har de senaste åren börjat få genomslag i samhällsapparaten. EU:s nästa programperiod kommer genom Green Deal (sv. Den gröna given) ha stort fokus på agendan, liksom kommunala och regionala utvecklingsstrategier. Genom Metoden FMP stärks landsbygdsperspektivet och framtagna lokala utvecklingsplaner kan komma att  fungera som kraftfulla katalysatorer för omställning till hållbar utveckling och genomförandet av Agenda 2030.

Landsbygdens resurser spelar en viktig roll i omställningen mot hållbar utveckling ur både ett socialt och miljömässigt perspektiv. Genom att inkludera Agenda 2030 under arbetet med Metoden FMP leder resultatet till mer ändamålsenliga insatser och mål utifrån den lokala kännedomen och framprocessade utvecklingsområden. Denna bredare bas är nödvändig för att de lokala utvecklingsgrupperna ska ges möjlighet att bidra till att skapa en hållbar framtid. Den är också nödvändig för att de ska kunna beviljas projektfinansiering till kommande lokala projekt i den egna bygden då framtidens projektansökningar med stor relevans i hög grad kommer att baseras mot Agenda 2030.

65 % av delmålen i agendan bedöms vara direkt eller indirekt beroende av arbetet på lokal och regional nivå. Förmågan att definiera och prioritera insatser utifrån platsbaserade  förutsättningar är avgörande för hur framgångsrikt arbetet blir. Nio av de sjutton målen 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 relaterar direkt till arbetet i Metoden FMP. De handlar bland annat om människors delaktighet och egen utveckling samt ansvar för den ekologiska miljön och samhällsutvecklingen.

 

Länk till framtagen broschyr

Agenda 2030-broschyr

TILLBAKA TILL

FMP 2023 »

HELA SVERIGES RIKSORGANISATION