Hela Sverige
Nyheter9 maj, 2023

Ett stort grattis till Ostkustledskommittén i Döderhults Naturskyddsförening som tog hem priset för årets lokala utvecklingsgrupp i Kalmar län 2022.

Priset som Årets lokala utvecklingsgrupp i Kalmar län utdelas årligen av Hela Sverige ska Leva, Kalmar län. Vinnaren presenterades och berättade om sin verksamhet på HSKL årsstämma som gick av stapeln den 7 maj i Lilla Hycklinge i Oskarshamns kommun. Vinnaren erhöll en summa av 5 000 kronor som ska användas till föreningens utveckling och komma alla medlemmar till gagn.

Genom priset vill Hela Sverige Kalmar län uppmärksamma och belöna alla de ideella insatser som görs lokalt för att stärka utvecklingen på landsbygderna.

Motivering:

Ostkustledskommittén har genom samverkan i Leaderprojektet ”Mera ut” genomfört ett omfattande arbete för att tillgängliggöra Ostkustleden.

Redan från början av projektet lagt stor fokus på samarbete, de har bjudit in till möten och dialog med aktörer i längs med leden. Tacka vara deras stora engagemang har det startats upp ett företagsnätverk, och de har varit med och skapat ett fint samarbete mellan markägare, företag och Oskarshamn kommun. Genom upprustning och investering av facilitet ha de skapat ett hållbart och attraktivt besöksmål för besökaren och invånaren.

Vill du veta mer om vinnaren kontakta Kuno Nilsson kuno.nilsson.naturskyddsförenigen@telia.com

Läs mer om föreningen: Döderhults Naturskyddsförening – – din lokala Naturskyddsförening i Oskarshamns kommun (naturskyddsforeningen.se)