Hela Sverige
Nyheter26 april, 2022

ÅRETS LOKALA UTVECKLINGSGRUPP 2022 ÄR UTSEDD!

Ett stort grattis till Frödinge hembygdsförening som tog hem priset för årets utvecklingsgrupp i Kalmar län!

Priset som Årets utvecklingsgrupp i Kalmar län utdelas årligen av Hela Sverige Kalmar län. Prissumman är 5000 kr och utdelning av priset sker vid årsstämman den 24 april. Vid detta tillfälle står Frödinge hembygdsförening för värdskapet med möjlighet att presentera sin verksamhet. Genom priset vill Hela Sverige Kalmar län uppmärksamma och belöna alla de ideella insatser som görs lokalt för att stärka utvecklingsmöjligheterna på landsbygden.

 

Nyckelorden är målinriktat arbete, engagemang, nytänkande, uthållighet och helhetssyn i arbetet med framtidsfrågorna.

 

Motivering:

Föreningen har ett stort engagemang för sin bygd. Under pandemiåren har föreningen renoverat sina byggnader och sett till att allt är i ordning. De har även färdigställt ett gemensamt sågverk. Under året har ett antal aktiviteter anordnats i samhället där föreningen har varit den självklara samarbetspartnern. För att utveckla en bygd kärvs en vilja till samverkan och det är något som Frödinge hembygdsförening visat genom att bidra med sina insatser.

Ett stort grattis igen från oss i styrelsen!