Hela Sverige
Skrifter & Rapporter7 mars, 2017

Dokumentation av konferensen Innovativa kollektivtrafiklösningar på landsbygden.

 

Projektet Samåkning Dalarna gick ut på att hitta olika sätt för de deltagande orterna att samåka på ett smart sätt. Projektet avslutades med en konferens kallad Innovativa kollektivtrafiklösningar på landsbygden, den 24-25 november 2017. Här medverkade många olika aktörer som berättade om innovativa lösningar för kollektivtrafik på landsbygden. 11 sidor. 2017.

#Infrastruktur#Innovation