Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet
Pressmeddelande

Fyra av tio överväger flytt om skolan läggs ned.

 

En ny undersökning från Hela Sverige ska leva visar att fyra av tio föräldrar överväger att flytta om den närmaste skolan läggs ned.
– Det är anmärkningsvärda siffror som visar att de kommuner som planerar att lägga ned skolor riskerar att driva familjer från sina hem, säger Terese Bengard, verksamhetschef för Hela Sverige, om undersökningen som genomförts av Kantar Sifo.

De senaste tolv åren har antalet skolor i Sverige ökat med 1 000 stycken, men utvecklingen skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Störst är ökningen i städer medan antalet minskar i små orter och landsbygdskommuner.

– Detta ger såklart också avtryck på framtidstron, med tydliga skillnader beroende på var du bor, säger Sigrid Larsson, analytiker på Hela Sverige ska leva.

Forskning visar inget säkert samband mellan skolornas storlek och studieresultaten. Däremot kan till exempel skillnader i kommunernas förutsättningar och elevernas socioekonomiska bakgrund leda till bristande likvärdighet mellan till exempel landsbygder och städer.

– Där delar vi Skolverkets bild av att kommunerna behöver rikta mer fokus mot skolor i landsbygder. Lösningen kan knappast vara att som nu att lägga ned skolor eller bussa barn till städerna, säger Terese Bengard.

I undersökningen från Kantar Sifo har 1 000 föräldrar med barn mellan 0 och 18 år svarat. Svaren har bland annat analyserats utifrån om de som svarat bor i den största orten i sin kommun, en mindre ort eller i ren landsbygd. Undersökningen genomfördes maj-juni 2023 och visar också till exempel att:

  • 8 av 10 föräldrar föredrar skolor med färre än 500 elever.
  • 8 av 10 föräldrar föredrar klasser med högst 20 elever.

 

Ny rapport om skolor i hela landet

Den 29 augusti publicerar Hela Sverige ska leva en kortrapport med samlad kunskap om Sveriges skolor ur ett landsbygdsperspektiv. Förutom att peka på skolornas betydelse för framtidstron på en plats pekar rapporten bland annat på skillnader mellan landsbygder och städer när det gäller tillgänglighet, kostnader och skattenivåer.

Länk till rapporten Skolor i hela landet.

Länk till Skolverkets årliga bedömning av Läget i skolväsendet 2023 som publicerades under vecka 34

 

Kontakt

Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva, terese.bengard@helasverige.se, 070-295 21 25

Sigrid Larsson, analytiker Hela Sverige ska leva, sigrid.larsson@helasverige.se, 073-083 66 46

Klas Fritzon, presskontakt Hela Sverige ska leva, klas.fritzon@helasverige.se, 070-226 67 91

 

Hela Sverige ska leva

Hela Sverige ska leva är en organisation som verkar för balans mellan land och stad. Vi samlar nästan 5 000 lokala utvecklingsgrupper, 24 länsavdelningar och en riksorganisation. Genom kunskapsutveckling, samverkan, kommunikation och projektverksamhet arbetar vi för att stärka utvecklingen i hela landet.