Hela Sverige
Artikel1 oktober, 2013

Långsiktigt hållbar markanvändning, del 1.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Långsiktigt hållbar markanvändning, del 1 (SOU 2013:43)

#Remissvar