Hela Sverige
Artikel17 mars, 2009

Styr samverkan – för bättre service till medborgarna.

Hela Sverige ska leva svarar regelbundet på olika typer av remisser - ofta från myndigheter och statliga utredningar.

Styr samverkan – för bättre service till medborgarna (SOU 2008:97)

#Remissvar