Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Lokalt inflytande

Foto: Sofie Lundberg Nilsson

Ett hållbart samhälle kräver att alla delar av landet utvecklas.

En förutsättning för detta är att lokalsamhället involveras i utvecklingsprocesserna, erbjuds möjligheter till inflytande och handlingsutrymme. Vi vill att den lokala nivån beaktas och tas med i planerings- och genomförandeprocesser på alla nivåer som påverkar lokalsamhället.