Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Norrbotten

Hela Sverige ska leva Norrbotten är den regionala länsavdelningen av Hela Sverige. Vi är en ideell intresseorganisation som arbetar för att väcka opinion i frågor som rör den svenska landsbygden. Hos oss i Norrbotten är det de lokala utvecklingsgrupperna som står i fokus.

Vårt nätverk är stort, det är det som är vår styrka.

Vi gör det här

I vårt arbetsområde ingår 14 kommuner, fyra Leaderområden och för närvarande ca. 440 stycken lokala utvecklingsgrupper. I vårt arbete med landbygdsutveckling är vi beroende av ett gott samarbete med samverkans- och medlemsorganisationer.

Vår idé är att göra Norrbottens län till en nationell förebild för attraktiv levande och växande lands- och glesbygd med utgångspunkt från en regional utvecklingsstrategi.

Visionen är att Norrbottens lands- och glesbygd motiveras av en gemensam utvecklingsanda, som stimulerar till en vidareutveckling av nya innovativa och hållbara servicelösningar.

Vi har ett nära samarbete med Coompanion Norrbotten som kan hjälpa till med olika former av bygde-/socialabolag.

Om vår verksamhet

Samverkan är nyckelordet vi använder i Hela Sverige ska leva. Samverkan mellan olika aktörer i stort och smått är viktigt för att vi ska nå en utveckling som bygger på ett underifrånperspektiv.

Våra samverkansparters är;

  • Coompanion
  • Luleå tekniska universitet
  • Föreningar i regionen

Hela Sveriges Riksorganisation