Hela Sverige

Viktiga dokument och intressant läsning

Här kan du ladda ned viktiga dokument såsom stadgar, policys och protokoll för Norrbotten. Här hittar du även länkning för att hämta ett dokument där goda exempel på landsbygdsutveckling presenteras.

Här kan du ladda ned viktiga dokument såsom stadgar, policys och protokoll för Norrbotten. Här hittar du även länkning för att hämta ett dokument där goda exempel på landsbygdsutveckling presenteras.

Avslutade projekt

Här kan du ladda ned rapporter från våra tidigare projekt.

  • Service i samverkan Arvidsjaur kommun 2019 (klicka här)

Stadgar

Våra stadgar (addera länk)

Riktlinjer

Alkohol- och drogpolicy (klicka här)
Jämställdhets-, mångfalds och antidiskrimineringsstrategi (klicka här)
Miljö- och hållbarhetspolicy (klicka här)

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2021 (klicka här)