Hela Sverige

Seminarium/konferenser

Pandemin har förstås också påverkat hela vårt arbete med träffar och seminarier.  Vi planerar dock för en tematisk konferensserie under 2022.

För att väcka intresse hos Kommuner, region och våra lokala grupper om frågor som rör vår utveckling inom industri, service och fritid, alla behövs i det arbetet. Fem tematiska konferenser och en slutkonferens arrangeras under 2022 där vi bestämmer oss för hur vi går vidare. De teman som berörs är;
• Bygga och bo
• Hållbar odling
• Service
• Lokal utveckling
• För, med och av ungdomar
• Uppsamlingskonferens

Det är ämnen som vi ska presentera på olika platser i länet, med olika föreläsare och förhoppningsvis en massa åhörare.

Arbetet är finansierat av Leader Spira mare 2020.

Annonsering sker via hemsida och Facebook