Hela Sverige

Aktuella projekt

I Norrbotten är föreningen delaktig i flera olika projekt. Antalet medverkande aktörer och partners varierar. Vi nyttjar medel såväl från nationella finansiärer som EU-medel. Nedan kan du läsa och hitta vidare till information om de projekt vi för tillfället är del av.

Om du vill veta mer om våra avslutade projekt så klickar du här.

Dust – Nordregio

Samverkan för utveckling i Norrbotten – finansieras av Tillväxtverket

Seminarieserie som finansieras av EU Spira Mare