Hela Sverige
Nyheter12 oktober, 2021

Årets lokala utvecklingsgrupp

Den 12 oktober utsåg Hela Sverige ska leva Östergötland tillsammans med Leader Folkungaland Årets lokala utvecklingsgrupp i Östergötland 2021.

Deltog gjorde 40 representanter för lokala utvecklingsgrupper tillsammans med politiker och tjänstemän på Skärkinds Bygdegård. Kvällen inleddes med ett föredrag av Josefina Syssner, prefekt på Institutionen för kultur och samhälle och biträdande professor på Linköpings universitet under temat ” Landsbygdens röster – om livet på landet efter pandemin”.

16 grupper hade nominerats och av dessa gick följande fem vidare: Igelfors Regna Bygderåd, Västra Hargs undergrupp ”Skolgruppen”, Godegårds Bygderåd, Företagare i Klockrike med omnejd samt Kvarnvik-Hannäs Bygderådsförening.

Motiveringen till att Igelfors Regna Bygderåd vann är följande:

När många kanske skulle känt en hopplöshet över hur livet i bygden ställts på ända under pandemin så har man i Igelfors-Regna sett nya möjligheter och tillsammans blivit ännu starkare. Man har skapat nya möjligheter för att få vardagen att fungera. Att kunna ses, leka, lära och umgås trots de speciella förhållanden som rått och råder under pandemin. Över generationsgränser, för bygdens folk och för besökare, med gemensamma krafter i bygden. Här förenas föreningsliv, engagemang för skola och förskola, näringsliv, entreprenörskap och kultur i ett arbete för en levande landsbygd och för att skapa mervärden för alla som bor här.

Hela Sverige ska leva Östergötland utsåg även Ydre kommun till Årets kommun i Östergötland 2021 med motiveringen:

En liten landsbygdskommun som arbetar väldigt nära sina medborgare. Ydre kommun arbetar innovativt och kreativt genom kontinuerlig dialog med föreningsliv, företagare och enskilda medborgare. Ingen fråga är för liten och inget problem är omöjligt att lösa. I Ydre kommun arbetar man med hjärtat först.

Under kvällen serverades god mat av ”Håll Bar & Kök.