Hela Sverige
Logotyp för Hela Sverige Logotyp för Hela Sverige Hoppa till huvudinnehållet

Bli medlem

 

Bli medlem i Hela Sverige ska leva. Vi välkomnar lokala utvecklingsgrupper som vill verka för att hela Sverige ska leva, god landsbygdsutveckling och en balans mellan stad och land.

Lokal utvecklingsgrupp

Är ni en lokal utvecklingsgrupp, byalag, samhällsförening, fiberförening, hembygdsförening, med mera och vill bli medlem i Riksorganisationen Hela Sverige ska leva?

Bli medlem i Hela Sverige ska leva Sörmland!

Vad gör Hela Sverige ska leva Sörmland?

Hela Sverige ska leva Sörmland verkar för lokal utveckling i samhällen och byar och är en partipolitisk och religiöst oberoende förening, styrd av de lokala och ideella krafterna vars syfte är att stödja lokal utveckling och tydliggöra landsbygdens värden det vill säga stärka föreningens medlemmar. Sörmland är också vår riksorganisations förlängda arm ut till Sörmlands län.

Hela Sverige ska leva Sörmlands huvuduppgifter är att:

 • fritt och oberoende vara bygdernas röst hos kommunala och regionala aktörer,
 • stödja lokala krafter i deras strävan för deras egen bygd,
 • vara opinionsbildare för landsbygdsutvecklingen,
 • främja och utveckla nätverk.

Hela Sverige ska leva Sörmland håller Årsmöte under våren varje år. Utöver årsmötet arrangerar vi årligen Landsbygdsting Sörmland där vi samlar utvecklingsgrupper, föreningar, företagare, politiker, tjänstemän, organisationer och eldsjälar från hela länet för att inspirera och samla länets aktuella landsbygdsfrågor. Vi arrangerar även olika nätverksträffar och tematräffar.Årsmöte/Föreningsmöte hålls fysiskt eller digitalt.Det är kostnadsfritt för lokala utvecklingsgrupper att vara medlem i Hela Sverige ska leva Sörmland.

Hela Sveriges byalagsförsäkring:

Alla lokala utvecklingsgrupper i vårt medlemsregister är försäkrade genom Riksorganisationen Hela Sverige ska leva, och det kostar inte en krona. Även alla kommunbygderåd och länsavdelningar omfattas av försäkringen.
Läs mer här

Det som utmärker en lokal utvecklingsgrupp är att den:

 • Arbetar brett för bygdens utveckling och bästa,
 • Tar tillvara bygdens gemensamma intressen och företräder bygden i olika sammanhang,
 • Är öppen för alla och verkar offentligt,
 • Utses och arbetar demokratiskt, ofta som ideell förening,
 • Verkar i ett område, by som avgränsas av bygdens befolkning, föreningen är partipolitiskt och religiöst oberoende.

Länsövergripande förening/organisation kan även vara medlemsorganisation:

 • Medlemsorganisationer bedriver länsövergripande verksamhet i Sörmland.
 • Bedriver verksamhet som stöder vår sak.
 • Bedriver kommunövergripande landsbygdsutvecklingsarbete, exempelvis Kommunbygderåd.
 • Utser tillsammans med de lokala utvecklingsgrupperna, Hela Sverige ska leva Sörmlands styrelse och fastslår verksamhetsplan och budget på årsmöte.

Medlemsförening hos Hela Sverige ska leva Sörmland:

 • Lämnar årligen efter genomfört årsmöte in verksamhetsberättelse/verksamhetsplan samt uppdaterade kontaktuppgifter till: sormland@helasverige.se
 • Sprider information från Hela Sverige ska leva Sörmland i sina nätverk.
 • Utser representant med rösträtt för föreningen till Hela Sverige ska leva Sörmlands årsmöten

Stödmedlem hos Hela Sverige ska leva Sörmland:

 • Föreningar som inte arbetar brett för bygdens utveckling, och företag kan bli stödmedlem.
 • Stödmedlem har tillgång till Hela Sverige ska levas nätverk och nyhetsbrev, arrangemang mm.
 • Stödmedlem behöver inte skicka in verksamhetsberättelse eller handlingar till Hela Sverige ska leva Sörmland.
 • Stödmedlem får delta, men har ej rösträtt på Hela Sverige ska leva Sörmlands årsmöten.
 • Stödmedlem har inte tillgång till Byalagsförsäkringen.

Medlemsnytta som medlem i Hela Sverige ska leva Sörmland:

Som medlem i Hela Sverige ska leva Sörmland har ni som förening möjlighet att påverka inriktningen på arbete för landsbygdsutveckling i Sörmland, genom rösträtt på våra årsmöten. Ni får ta del av information och inbjudningar till våra aktiviteter men även andra aktiviteter som rör landsbygdsutveckling arrangerat av andra aktörer.

 • Rabatterade priser på aktiviteter/arrangemang arrangerat av Hela Sverige ska leva Sörmland.
 • Möjlighet att söka bidrag från Hela Sverige ska leva Sörmland för deltagande på Hela Sverige ska leva Landsbygdsriksdagar som arrangeras vartannat år.
 • Tillgång till byalagsförsäkringen.
 • Presentation av er utvecklingsgrupp på Hela Sverige ska leva Sörmlands hemsida.
 • Sprida era nyheter/inbjudningar för era lokala aktiviteter där ni vänder er till en bredare målgrupp i Sörmland, via våra kanaler som hemsida, social media och nyhetsbrev.

Som medlem ha ni även tillgång till service och tjänster från vår samverkansorganisation Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland.

 • Tillgång till studielokaler till rabatterade priser i Strängnäs, Torshälla, Gnesta, Eskilstuna, Katrineholm, Nyköping, Flen och Vingåker.
 • Hjälp att starta studiecirklar inom olika ämnesområden.
 • Rabatterade priser på utbildningar som: föreningsteknik, digitalisering, pedagogisk mötesteknik, föreningsåret, valberedning m.m.
 • Hjälp med mötesledning eller processledning vid möten/processer/projekt för lokal utveckling till reducerat pris.

Studieförbundet Vuxenskolan Sörmland har ett stort nätverk av föreningar/organisationer och cirkeldeltagare i Sörmland som brinner för det ideella engagemanget och som tycker att demokrati är viktigt. – Ni kan såklart även teckna samverkansavtal direkt med Studie förbundet Vuxen skolan Sörmland för ytterligare tjänster.

Klicka här för att bli medlem

När ni blivit godkända och registrerade hos oss så omfattas ni av vår byalagsförsäkring utan kostnad. I medlemskapet ingår även ett nyhetsbrev från riksorganisationen.

 

Vilka utvecklingsgrupper finns i länet?

Är du nyfiken på vilka lokala utvecklingsgrupper som finns i vårt område?

Länk till medlemsregistret här »